גלריית תמונות

סדנת גרפיטי כיתה ז2 אופקים - חורף תשפ״ג