מידע נוסף - חברתי
/Images/AYmain\001.jpg

החינוך החברתי-ערכי בישיבה נותן את דעתו על הפרט ועל הכלל, על האדם והחברה, והוא מהווה חלק אינטגרלי מתכנית הלימודים. התכניות החברתיות – ערכיות מזמנות לתלמידים היכרות עם צרכי החברה, ודורשות מהם התמדה, לקיחת אחריות ופיתוח תקשורת בין-אישית. בישיבה מתקיימות פעילויות חינוכיות רבות: טיולים שנתיים, טקסים, ימי גיבוש, הרצאות אורחים במגוון נושאים, הישיבה מקיימת קשר צמוד ושיתוף פעולה עם תנועות הנוער. אחוז גבוה מאוד של תלמידי הישיבה פעילים בתנועות הנוער תוך עידוד מלא של המערכת.


הטמעת ערכים בלימודים- בית ספרנו רואה בחינוך לערכים מטרה חשובה, ולכן הוחלט להטמיע את התכנים הערכיים בתוך תחומי הדעת השונים. בכל מקצוע הוכנה יחידת עבודה להטמעת הערכים בתחום הדעת.