מידע נוסף - אמנות
תמונה

מגמת אמנות היא מגמה הומניסטית הרואה באמנות דרך חשובה ומפרה להתפתחות בני הנוער. העיסוק וההתנסות בתחומי האמנות, מאפשרת העמקת המודעות העצמית ומפתחת יכולת ביטוי אישית ומקורית. לימודי האמנות מגרים את הסקרנות ומפתחים כשרים חדשים של התבוננות אל הסביבה. הלימוד מפרה ומעשיר בתכנים תרבותיים, מעניק כלים אינטלקטואליים ואסתטיים.
מטרות מוגדרות:
הכרות מעשית עם שפת היצירה האמנותית.
הקניית כלים ומיומנויות לטיפוח היצירה החופשית והמקורית של התלמיד.
מפגש חוויתי עם תחומי האמנות ופיתוח עולמו הרגשי של התלמיד.
הקניית ידע כללי בתחום התרבות והאמנות, במטרה להעשיר את התלמיד ולהכשירו להיות צרכן אמנות נבון ומשכיל.
חשיפה לאמנים וליצירות מופת לשאלות שהאמנות הציבה לעצמה במרוצת הדורות.
מפגש עם יוצרים בני זמננו ועם יצירתם העכשווית.
מגמת האמנות פתוחה לכל תלמיד אשר מגלה רצון ועניין לעסוק בתחום האמנות. המקצוע מחייב התייחסות רצינית ונכונות להתנסות בעבודה בתחומי האמנות השונים. היעדר כשרון, איננו בהכרח מכשול בקבלה ללימודי אמנות. יחד עם זה, המוכשרים יוכלו לפתח ולשכלל את כישוריהם במסגרת לימודי המגמה, ולהגיע להישגים גבוהים מאוד.


מחנה אמנויות
המחנה מיועד לכלל תלמידי מגמות האמנות. התלמידים יוצאים למחנה למשך ארבעה ימים בתנאי פנימייה, במהלכו הם עוסקים באמנות באופן אינטנסיבי ובמנותק מכל הסובב.
בשבוע זה נחשפים התלמידים לעולם האמנות ונפגשים בין היתר עם אמנים מתחומי האמנות הפלסטית. הסדנאות במחנה האמנות הן בעלות אופי ייחודי, על יוצר ויצירה, מתוך מעורבות רגשית ואינטלקטואלית.

תערוכת אמצע ותערוכת גמר
התערוכות הינן מצג התוצרים של מגמת האמנות הפלסטית. התערוכות מוצגות בקמפוס הישיבה בתום המחצית (´תערוכת אמצע´), ובתום שנת הלימודים. תלמידי המגמה מציגים בה את פרויקט הגמר לבגרות ויצירות במגוון תחומים.

ימי אמנות מרוכזים
חשיפת תלמידי האמנויות לשפת האמנות.
במסגרת זאת יבקרו התלמידים במוזיאונים, בפסטיבלים לקולנוע דתי. כמו כן, התלמידים ילמדו על זרמים באמנות ומושגים הקשורים לתרבות ולאמנות.