מידע נוסף - קודש
/Images/AYmain\003.jpg

הישיבה לאומנויות ולמדעים היא בראש ובראשונה ישיבה, וככזו היא שמה דגש על לימודי הקודש וקיום מצוות, היא רואה את יעודה להצמיח תלמידים אוהבי תורה ויראי שמים, בעלי אמונה עובדי ה´ באהבה ובשמחה. הלימודים בישיבה מורכבים מלימודי גמרא, הלכה, תנ"ך ומחשבת ישראל. הישיבה מדרבנת את תלמידיה לחשוב באופן עצמאי ולפתח יצירתיות בהבנת מקורות ההלכה והמחשבה היהודית מתוך ראייתו את עצמו כחלק משושלת העברת התורה.
הישיבה שואפת להעמיד עתודה של אנשים בעלי דעה בכל תחומי המדע והדעת, שהמסורת היהודית משלימה את ידיעותיהם הכלליות ומשמשת נר לרגליהם בדרכים הרבות בהן הם הולכים. עתודה זו תשפיע על החברה הישראלית ביכולתה האינטלקטואלית ובמנהיגותה.


פרויקטים ייחודיים

שבתות ישיבה
השבתות מיועדות לכלל תלמידי הישיבה, כל חטיבה בנפרד. התלמידים יוצאים יחד עם הרמי"ם לשבת עיון העוסקת בנושא אמוני נבחר. במהלך השבת התלמידים משוחחים על הנושאים המעסיקים אותם בדיוני עומק. לסמינריונים מצטרפים כמדריכים בוגרי הישיבה הלומדים בישיבות הסדר. השבתות רוויות באווירה מיוחדת, בשירה, ריקוד ולימוד.

סמינריון תורני
הסמינריון מיועד לכלל תלמידי הישיבה, כל חטיבה בנפרד. התלמידים יוצאים יחד עם הרמי"ם לשני ימי לימוד ועיון מחוץ לישיבה. הסמינריונים מוקדשים לנושאי לימוד וחשיבה ייחודים שאינם נכללים בתכנית הלימודים הרב-שנתית. הסמינריונים מהווים חוויה מיוחדת של התעלות והעצמה ערכית, רוחנית ואינטלקטואלית.

ימי-שיא תורניים
במהלך שנת הלימודים מתקיימות תכניות תורניות ייחודיות:
יום שכולו תורה; מבחני ראש הישיבה על החומר בגמרא בתום כל מחצית; סדרי ´חברותות´ בין תלמידים בוגרים וצעירים בסוגיה תלמודית; הרצאות תורניות; מסע סליחות.