logo

artCamp2202_004

newSculptureRoom014

ta_museum008

 

מגמת אמנות פלסטית

 

על המגמה:

תחומי הלימוד במגמת האמנות הפלסטית הם: רישום-ציור, פיסול וצילום

 

הלימודים בחטיבת הביניים

בכיתות של חטיבת הביניים התלמידים נחשפים למושגי היסוד הבסיסים באמנות כגון קומפוזיציה, פרספקטיבה אור וצל, צבע. ויישומם של מושגים אלה בטכניקות שונות ברישום-ציור, פיסול וצילום.

בשנות הלימוד בחטיבה, הקו המנחה את הפעילויות בסדנה, הוא הדגש על הקנית מיומנויות, טכניקות ויסודות בסיסיים טובים להמשך הלימודים בתיכון, ולמקצועות האמנות האחרים -(גרפיקה ממוחשבת, וידיאו ארט) 

 

הלימודים בתיכון

עם המעבר של התלמידים לתיכון בכיתה ט', בנוסף לשיעורי הסדנה, מתחילים התלמידים ללמוד "תולדות אמנות". השיעור בתולדות אמנות הוא שיעור עיוני בו רוכשים התלמידים את היכולת לפרש ולנתח יצירות אמנות על ידי חשיפה לתקופות שונות בהיסטוריה בהם שלטו זרמים שונים באמנות, כגון: התקופה קלאסית, רנסנס, אימפרסיוניזם, קוביזם, פוביזם וכו'. בשיעור נלמד ונכיר אמנים בעלי גישות ותפיסות אמנויות שונות, ותרבויות של עמים בעלי רקע אחר.

 

בשיעורי הסדנה בתיכון עובר הדגש של הלימוד מהקנית מיומנויות, טכניקות ויסודות בסיסיים אל פיתוח התהליך האישי.  פיתוח החשיבה, בניית רעיון ואיסוף מקורות להרחבת תוכן היצירה. בכל כיתה בשנות התיכון פיתוח התהליך ייעשה בהדרגה דרך תרגילים, המאפשרים פיתוח חשיבה אישית ברמה גבוהה יותר מזו של השנה שקדמה לה.

בכיתה י"ב  כל תלמיד מציג תערוכת גמר באחד מתחומי האמנות שהוא עצמו בוחר. במהלך השנה התלמיד עובד באופן עצמאי מול המורים לאמנות ובהנחייתם, עד להגשת התערוכה-"פרויקט גמר" בסוף השנה.

 

ייחוד הלימוד בישיבה לאמנויות

הייחוד של לימודי אמנות בישיבה לאמנויות, בנוסף ללמודי האמנות "הרגילים", הוא בכך שיש ביכולתו של לימוד במסגרת זו את האפשרות לפתח  שפה אמנותית חדשה ומקורית.

שפה הנשענת על אמצעים אמנותיים קיימים - אוניברסאליים, ושימושם  של אמצעים אלה ליצירת אמנות בעלת תכנים הלקוחים  מהעולם והתרבות היהודית וההלכתית.

 

כאן, בישיבה לאמנויות יש לנו את האפשרות להיות מובילי דרך, לדרך שתשקף את התכנים הערכים והאסתטיקה של העולם היהודי. להעמיד את העשייה האמנותית סביב  שאילת שאלות שאינן נשאלות במסגרות אחרות,  כגון מהי אמנות יהודית?  מהי אמנות דתית? או מבחינה הלכתית, איפה עובר הגבול בין הדימויים או היצירות המותרות לעשייה לבין הדימויים או היצירות האסורים לעשייה. וכל שאר השאלות הנובעים משאלות מרכזיות אלו.

כל זה מנקודת מבט דתית ותפיסה של אמן מאמין.

 

מורי המגמה:

מיקי קוקולביץ – רכז המגמה, מורה לרישום וציור בוגר המדרשה לאמנות מכללת בית ברל.

אודי צ'רקה – מורה לפיסול, בוגר המדרשה לאמנות מכללת בית ברל.

עדינה דלמוני – מורה לצילום בוגרת בצלאל, ותואר שני בתולדות אמנות מאוניברסיטת ת"א.

 

מיקי קוקולביץ

רכז מגמת אמנות