הודעות שוטפות
יציאת תלמידי כיתה י 2 למעורבות חברתית (עודכן - כ"ד טבת, 22/01)
ביום חמישי, כ"ח טבת, 26/01, יצאו תלמידי י2 לפעילות מעורבות חברתית, בין השעות 09:30- 12:00.
הודעה 2 מתוך 4  
אירועים ומבחנים קרובים
יום חמישי כ"ח טבת, 26/1
בגרות - אזרחות
כיתות לאירוע: יב 1
אירוע 10 מתוך 26  
מפת האתר